gret-21番号

gret-21番号

 上一十二味,杵为末,醋煮面糊为丸如鸡头,用朱砂为衣,空心,及吃酒,或盐姜汤,嚼下一二丸,大化酒食毒,和气。 消疳,芦荟、干蟾、五灵脂、鳖甲。

如胎之将产,此解字乃分形解体也。肝乃肾之子,而前阴肾之窍也,欲补其肝,能无顾其母乎,而世俗执肝无补法之论,逢一疝症,辄为肝实,过用克伐,死者多矣。

湿则身体重,骨节痛,呕逆胀满,因冒袭雨湿,汗出澡浴得之。二十四味万灵丸治妇人产前产后诸疾,并三十六种冷血风气等病。

 如稠而不清,宜用澄之之法。若症见虚弱而有口苦咽干,五心烦热,脉数苔黄,舌绛诸象,是虚而兼热,其带必兼黄色,或赤白相杂,宜补虚之中少佐清热为用。

《素问》曰∶水液混浊,皆属于热。"此二条,言胎前通用养胎之法也。

 其病因盖由胎重压胞。 如气痛,茴香汤下;脐下气块,神曲汤下;心膈气,禹余粮汤下;左胁块,柴胡汤下;右胁,木香汤下;血气块,当归酒下;血气痛,赤芍药汤下五七丸。

Leave a Reply